ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้ากระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์