ยินดีต้อนรับสู่ แฟ้มสะสมผลงาน(e-Portfolio) ของครู วีรศักดิ์ วงษ์แหวน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์