เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดัยทางคณวุฒิ สังกัด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา